Tarifele noastre


Preţul serviciilor de evidenţă contabilă.

Ţinerea evidenţei contabile şi impozitarea întreprinderii – sunt etapele de colectare a documetelor, înregistrarea circulaţiei lor, unirea datelor împreună în mijloacele băneşti despre situaţia activelor întreprinderii, precum şi datoriilor ei prin metoda documentării tranzacţiilor de afacere. Procesul dat este necesar pentru formarea informaţiei veridice şi rapoartelor despre activitatea întreprinderii situaţiei cît în interiorul întreprinderii, atît şi pe piaţă.
Comandînd serviciile de evidenţă contabilă în compania noastră, voi veţi primi nu doar formarea corectă a dărilor de seamă, dar şi consultaţii profesionale care sunt legate nemijlocit de întreprinderea voastră, pe timpul a tutror etapelor de parteneriat, precum şi ajutorul nostru în rezolvarea situaţiilor legate de contabilitate şi impozitare.
Pentru clienţii noştri se aplică o preţ fix a serviciilor noastre. Această sistemă este convenabilă şi avantajoasă. Preţul serviciului de evidenţă contabilă se adaptează la volumul activităţii întreprinderii D-vstră. Preţurile pentru serviciile noastre automat se majorează sau se micşorează, respectiv cu majorarea sau micşorarea volumului de activitatea a D-vstră, de aceea în perioadele mai grele nu veţi avea nevoie de a pierde timpul pentru scrisori, negocieri privind optimizarea cheltuielilor pentru evidenţă contabilă – preţul serviciului se micşorează automat. Procedura dată de revizuire a preţurilor se efectuiază 1 dată în an, în baza indicatorului mediu al întreprinderii voastre.
Totodată noi vom avea grijă despre toate responsabilităţile contabile, aşa precum ar fi prezentarea dărilor de seamă lunare, trimestriale, anuale în instanţiile necesare.
„Sanora Service” SRL pentru serviciile sale se foloseşte de un calcul simplu a preţului serviciilor de evidenţă contabilă. Întotdeauna ne adaptăm la cerinţele clientului sau la situaţia businessului lui.
Noi tindem să fim mai aproape de client şi să devenim un consultant de încredere.Clienți:

Client Sanora service Client Sanora service

Contacte

Adresa:str. George Cosbuc nr. 11 ( lângă str. Alexandr Puskin 47/1 ), Chisinau
Telefoane:    +373 68 70 6000
                  +373 22 93 00 93
                  +373 61113514
E-mail: office@sanora.md