Indeplinire declarațiilor pentu persoane fizice (CET08)

Anual la data de 31 martie, este termenul limita de prezentare a Declarației privind impozit pe venit, și termenul limită de achitare în buget a impozitului pe venit.
Persoana fizică care primeşte venituri din salarii la două sau mai multe locuri de muncă trebuie să prezinte Declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, chiar dacă la fiecare loc de muncă a fost reţineâut impozit pe venit. Această declaraţie trebuie să fie prezentată şi în alte cazuri, prevăzute în Codul fiscal.

Conform Codului Fiscal RM, persoanele fizice au obligaţia de a depune Declaraţia cu privire la impozitul pe venit în următoarele cazuri:

√ lucrează la două sau mai multe locuri de muncă unde obţin salariu, care cumulativ depăşeşte suma totală de 27 852 lei pe an;
√ au obţinut venituri atât sub formă de salariu, cât şi din vânzarea proprietăţii, a căror sumă totală depăşeşte 27 852 lei pe an;
√ nu au primit salariu, dar au obţinut venituri de la vânzarea proprietăţii (case, apartamente, maşini etc.).

Cotele de impozitare sunt:

7% din venitul anual impozabil ce nu depăşeşte suma de 27 852 lei;
18% din venitul anual impozabil ce depăşeşte suma de 27 852 lei.

Persoanele fizice au posibilitatea de a depune Declaraţia utilizând variantele:

√ clasică - pe suport de hârtie la Serviciul Fiscal de stat
√ internet - serviciul de raportare „Declaraţie electronică”.

În conformitate cu prevederile art. 33 (1) din Codul Fiscal, fiecare persoana fizică din RM, are dreptul la scutire personala anuală, suma scutirii personale pentru anul 2014a. este de 9 516 lei pe an.
Prin cele expuse mai sus, noi vă propunem îndeplinirea Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit. Ajutorul constă în îndeplinirea corectă a datelor, din documentele care sunt prezentate de Client, și prezentarea Clientului Declarația deja îndeplinită respective cu suma spre plată către buget.

*ajutăm clientului, privind stabilirea documentelor spre prezentare nouă, pentru a îndeplini corect Declarația.

Prețul serviciului dat este de la 100 lei pînă la 500 lei, independență de complexitatea serviciului.Clienți:

Client Sanora service Client Sanora service

Contacte

Adresa:str. George Cosbuc nr. 11 ( lângă str. Alexandr Puskin 47/1 ), Chisinau
Telefoane:    +373 68 70 6000
                  +373 22 93 00 93
                  +373 61113514
E-mail: office@sanora.md