Evidență contabilă

Noi oferim servicii de contabilitate întreprinderilor în sfera businessului mic și mijlociu. Adresîndu-vă la noi, voi ve-ți primi un consultant de încredere și ajutor, ceea ce în rezultat vă va ajuta să vă axați pe destinațiile principale ale businessului vostru, încredințîndu-ne nouă să vă oferim serviciile contabile, și sprijinul contabil întreprinderii voastre. Astăzi la orice organizație poate să apară diferite dificultăți în ținerea evidenței contabile datorită schimbării legislației în dinamică, precum și modificării formularelor, a dărilor de seamă sau a formularelor de strictă evidență, apariția sau modificarea cotelor impozitelor.

Așa dar, noi vă propunem următorul complex de servicii de evidență contabilă:

√ În timpul corespunzător și util va fi efectuată verificarea documentelor primare prezentate.

√ În timpul corespunzător și util va fi efectuată reflectarea tuturor operațiilor economice în contabilitate.

√ În timpul corespunzător și util va fi efectuată pregătirea și prezentarea dărilor de seamă.

Evidența contabilă se ține în programa 1C, contabilitatea se ține în baza documentelor prezentate de Client.
La comandarea servicii noastre, d-vstră ori persoana încredințată, în mod regulat transmite specialiștilor noștri toate documntele de evidență primară, necesare pentru servicii de evidență contabilă:

√ Conturi spre plată, act de prestare a serviciilor.

√ Extrase bancare, documente legate de casa întreprinderii.

√ Contractele de vînzare-cumpîrare, prestare a serviciilor.

√ Documente de constituire o singură dată, sau după modificări.

√ Documentele pe salariu (tabel de pontaj).

√ Ordine de primire/eliberare din funcție, contractele individuale de muncă.

√ Documente privind procurarea mijloacelor fixe.

√ Și alte documente, aflete la Client, care sunt legate de operații economico-financiare a activității întreprinderii, și care sunt reglamentate de legislația în vigoare.

* ajutăm co formarea documentelor sus-numite prin consultare.

Prețul serviciilor de evidență contabilă.
Prețul serviciilor de evidență contabilă este de le 1300 lei pe lună, independență de volumul de lucru efectuau și formei de parteneriat între noi.Clienți:

Client Sanora service Client Sanora service

Contacte

Adresa:str. George Cosbuc nr. 11 ( lângă str. Alexandr Puskin 47/1 ), Chisinau
Telefoane:    +373 68 70 6000
                  +373 22 93 00 93
                  +373 61113514
E-mail: office@sanora.md