Analiza și optimizarea situației financiare la întreprindere

Procedura de analiză şi optimizare a situaţiilor financiare a întreprinderii, este un proces laborious şi greoi, şi persistă necesitatea de a avea tehnologiile sale de studiere – succesivitatea etapelor, orientat spre a identifica cauzele modificării situaţiei întreprinderii şi metodele de optimizare.
Există 2 metode de optimizare situaţiei financiare – optimizarea rezultatelor activităţii (întreprinderea are nevoie să cîştige mai mult venit) şi administrarea raţională a rezultatelor activităţii.
Scopul principal al procesului – studierea problemei şi cercetarea soluţiilor optimale cu folosirea metodelor economico-organizatorice şi tehnico-ştiinţifice. Petnru rezolvarea problemelor, experţii deseori se folosesc de analiza financiară, de aceea că el permite evaluarea complexă a lucrului şi situaţia economică a întreprinderii, precum şi prognoza situaţiilor pe viitor.

Menţionăm faptul că sunt 2 cauze care influenţează asupra situaţiei financiare a întreprinderii:

√ lipsa posibilităților potențiale de a păstra nivelul situației financiare necesară (sau volumul mic de profit primit);
√ administrarea irațională a rezultatelor activității (administrarea irațională a finanțelor).

Problemele apărute în situația financiară a întreprinderii, în final au 3 momente negative, și sună în felul următor:

√ Deficit de mijloace bănești, solvabilitate scăzută;
√ Rezultat scăzut din nivelul capitalului investit (nesatisfacția rezultatelor firmei de către fondator, rentabilitate scăzută);
√ Nivel scăzut al stabilității financiare.

Acest tip de serviciu are 2 direcții:

√; analiza financiară – evaluarea situației economico-financiară generale a întreprinderii, direcțiile de soluționare a problemelor și căutarea celor mai optime soluții.
administrarea finanțelor întreprinderii – metoda de impact asupra lucrului companiei prin elaborarea și adoptarea deciziilor și acțiunilor pentru optimizarea administrării activelor financiare.

Acest serviciu include următoarele:

√ analiză financiară totală a întreprinderii;
√ elaborarea strategiilor financiare pentru întreprindere;
√ analiza activității financiare a întreprinderii;
√ analiza rapoartelor, dărilor de seamă financiare;
√ optimizarea administrării cheltuielilor și fluxul mijloacelor bănești a întreprinderii;
√ analiza situației financiare a întreprinderii;
√ analiza lichidității și rezultatelor financiare;
√ elaborarea mecanismului administrării investițiilor;
√ organizarea departamentului financiar al întreprinderii «de la zero», reorganizarea departamentului financiar;
√ elaborarea business-plan.


Pe lîngă toate,serviciul include analiza economico-financiară totală a activității întreprinderii, estimarea riscurilor potențiale la procurare (Due diligence), soluționarea altor probleme legate de administrarea economico-financiară a întreprinderii.
Deasemenea noi putem executa analiza financiară totală a tuturor indicatorilor economico-financiari interesanți pentru client. Putem ajuta la estimarea perspectivei dezvoltării, elaborarea strategiilor și primirea deciziilor maximal efective. Specialiștii noștri v-or elabora raport detaliat cu menționarea problemelor în documentația financiară și dărilor de seamă, eliminarea cărora vor ajuta la optimizarea lucrului întreprinderii.Clienți:

Client Sanora service Client Sanora service

Contacte

Adresa:str. George Cosbuc nr. 11 ( lângă str. Alexandr Puskin 47/1 ), Chisinau
Telefoane:    +373 68 70 6000
                  +373 22 93 00 93
                  +373 61113514
E-mail: office@sanora.md